About Plyotruth.com

The truth about plyometric training. This webpage is all about the scientific research Professor Yuri Verkhoshansky did during several decades in the Soviet Union. He invented several important training methods and means and still do. By lucky circumstances I learned about Prof. Verkhoshanskys methods as early as in the middle of the 60´s thanks to my mentor Gusti Laurell and the coach Rolf Gustafsson in Gothenburg. Mr. Laurell was the National Coach in Sweden Track and Field and as he lived near Gothenburg he helped some teams there. We were probably some of the very few in the West who learned about this. Mr. Laurell came from Finland and the Finns had good relations with the Russians and participated some times in Soviet training camps and clinics. As some of them also spoke the Russian language they were able to translate it into Finnish. Than Mr. Laurell translated it into Swedish and this translation was in fact better than the very few articles who were translated into English at that time!

This webpage, Plyotruth.com, will also give examples of the results my athletes has reached by using my Dear friend Yuri Verkhoshanskis methods. To put science into practice! The examples of my work are from Olympic final to athletes just starting their training with this method. Even elder athletes, in the age of 30, have reached a completely new high level after some years practice with this method.

Let´s hope that coaches and athletes from many different sports will find interesting documents and become stimulated by new ideas from this webpage.

During the years many discussions have taken place about plyometric training and the use of the term has been very popular which also has led to a lot of misunderstandings. In this webpage we strictly keep to the terms and definitions made by Prof. Verkhoshanski. I also have close contact with Yuris daughter Natalia and her husband Massimo which helps a lot and it´s a great pleasure for my family as well.

Nils Holmdahl

 

We take no responsibility for any injuries that can arise as a result from using the exercises described on Plyotruth.com  

Inget ansvar tas för skador som kan uppstå vid utförandet av de övningar som beskrivs på hemsidan.

Nils Holmdahl
Rådgivare till Olympiska kandidater och toppidrottare inom både individuella idrotter och lagidrotter.
nilsh
Yuri Verkhoshancki – Min Mentor
Under drygt tre decennier chef vid sovjetunionens statliga idrotts- forskningsinstitut i Moskva.
yuri

Plyometrisk träning

Det är mycket populärt att använda plyometrisk träning I dag. Ordet har olika betydelser i olika träningskulturer vilket lätt kan skapa förvirring. Professor Vershochanski var kanske den förste i världen att beskriva den här typen av träning.

Den plyometriska träningen avser utveckling av hoppförmågan för såväl ben som armar. Metoden utvecklades och beskrevs i detalj av prof. Vershochanski. Själv kallar han den för The Hit shock method. I USA har han länge kallats ”The father of plyometric´”.Han beskriver metoden och dess praktiska genomförande i dokumenten ”om Shockmetoden” och ”om Hoppstyrka”

Själv har jag i nära 40 år tillämpat hans metod i friidrott, volleyball, simhopp, basket, handboll och tennis. Tillämpningen har finslipats för att minimera skador. Läs mer i dokumentet ”om Träningsmetoden”

Speciell Styrketräning

I många länder och i många idrotter använder sig idrottare av samma träningssystem som Bodybuilders. Det är ett stort misstag! Träningssystemet i Bodybuilding är skapat för helt andra ändamål, där det huvudsakliga kriteriet är att skapa harmoni, elegans i poseringen och konsten att ha kontroll över musklerna. För detta ändamål är Bodybuildingtekniken den ideala. Läs mer om detta i dokumentet ”Sspeciell styrketräning”