Special Styrke Träningen (SST)

Copyright © Prof. Yuri Vershochanski
Översättning – Nils Holmdahl

I många länder och i många idrotter använder sig idrottare av samma träningssystem som Bodybuilders. Det är ett stort misstag! Träningssystemet i Bodybuilding är skapat för helt andra ändamål, där det huvudsakliga kriteriet är att skapa harmoni, elegans i poseringen och konsten att ha kontroll över musklerna. För detta ändamål är Bodybuilding tekniken den ideala. Succén för ´Supermannen´ och den magnifika ´Superkvinnan´ är ett övertygande bevis för det.
I idrotter där framgången bestäms av bråkdelar av sekunder och där segern beror på snabbhet i rörelser, muskelstyrka och uthållighet är emellertid inte Bodybuilding tekniken effektiv.
Tekniken i Special Styrke Träningen (SST) är helt och hållet baserat på andra principer. De principerna utvecklades i Ryssland i slutet av 1950.talet med ett aktivt deltagande av mig själv.
Det mest utmärkande draget är inte endast att utveckla muskelstyrka. SST betyder först och främst sättet att intensifiera den funktionella arbetskapaciteten och organismens fysiologiska system.
I dag är SST inte enbart ett användbart komplement för utveckling av idrotten. I dag är den en levande del i träningssystemet och en av de faktorer som tryggar framgång. Om SST är en levande del av träningsprocessen och om dess innehåll överensstämmer med uppgiften för idrottarens förberedelser så bidrar SST till framgången.
Det är viktigt att betona att ökningen av SST:s roll i dagens träning inte så mycket förknippas med nya träningsmedel utan med utvecklingen av nya metodiska principer för användning av konventionell styrketräning. I första hand rör det sig om övningar med belastningar.
Uppfattningen bland coacher, och även framfört i litteratur, om SST:s negativa inflytande på rörelsehastighet är inte rättvis. Undersökningar under senare år har visat att rationell teknik i övningar med belastning befrämjar inte bara rörelsehastighet, utan också koordination, reaktion, kvickhet, frekvens i de obelastade övningarna, utveckling av muskulär uthållighet och anaerob kapacitet.
Ytterligare en viktig anmärkning. SST:s moderna teknik karakteriseras av styrketränings-medel. Det är inte längre bara en samling av separata styrkeövningar som tillfälligt omfattas av träningen. I dag är den ett obligatoriskt komplex av SST medel utvalda för varje enskild idrott på basis av objektiva kriterier och införda vid rätt tidpunkt och i bestämd ordningsföljd.
Utan tvekan kommer boken att ha intresse, inte bara för elittränare, utan även för tränare som arbetar med unga idrottare. De kommer att finna många och användbara råd och infromationer. De kommer dessutom också att finna vad som väntas av deras aktiva idrottare och nödvändigheten att förbereda träningen på förhand och stegvis.
Boken innehåller också ett antal specificerade träningsprogram för SST i olika idrotter som sprint, medeldistanslöpning, rodd, basketboll, volleyboll, tennis och ett allmänt program för utvecklinga av hoppstyrka. Dessa program är i detalj utarbetade på experimentell bas och är framgångsrikt använda i träning. På basis av dessa program kan tränare utarbeta sina egna program i olika idrotter.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *