Loaded Jump

En bestämning av en kraft/hastighetskurva s.k. Hillkurva för en aktiv kan ske om man utför ett squatjump med olika belastningar. Den stora belastning som blir när man hoppar med tunga vikter kräver stor försiktighet och endast aktiva med lång erfarenhet av tung styrketräning skall utföra testet.
Kurvan kallas ibland för styrka/spänstkurvan då kraften representeras av viktbelastningen och kontraktionshastigheten uttrycks i hopphöjd. Hoppets höjd bestäms av hastigheten när den aktive lämnar marken och hastigheten i sin tur är beroende av kontraktionshastigheten i ansatsen
Det är också möjligt att få ett mått på förhållandet mellan styrka-spänst hos den aktive. Den aktive utför ett squatjump utan belastning och ett hopp me en belastning som motsvarar dennes kroppsvikt. Styrka-spänstförhpllandet beräknas enligt formeln:
SS%=Squatjump med bodyweight / squatjump utan tilläggsvikt x 100

SS% är ett uttryck för balansen mellan styrkan och spänst/snabbhet å den andra sidan. Det här ger en relativ bild. Ett högt styrka/spänst förhållande visar att den aktive är relativt stark i förhållande till sin spänst, medan ett lågt antyder att han/hon är relativt spänstig i förhållande till styrkan.
Det här ger en möjlighet att se om träningsmetoderna är lämpligt balanserade och om den aktives träning lagt för stor tonvikt vid en träningsform framför andra.
I snabbstyrkegrenar förefaller ett värde kring 30-40% vara ett bra riktmärke.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *