Om Träningsmetoden

Jag har anpassat den sovjetiske forskaren Yuri Verkhoshanskys publicerade resultat till flera idrotter och speciellt kvinnlig volleyboll och basket. Under 1960-talet, då jag själv var aktiv längdhoppare, introducerade och beskrev Verkhoshansky som den förste i världen den plyometriska träningsmetoden och dess mest avancerade övningar, något som han kallade ´the shock method´. Han avsåg då de snabba och höga kraftutvecklingar som muskler utför vid eccentriskt-koncentriskt arbete t.ex. vid dropjump, plinthopp men även då endast eccentriskt arbete utförs som vid djuphopp från olika höjder där man vid landning ögonblickligen skall stanna i en given knäledsvinkel.

De finska friidrottstränarna hade ett bra samarbete med de sovjetiska kollegorna under 1960- och 70-talet och kunde få en del material samt göra anteckningar. Materialet översattes till finska och intill Göteborg bodde Svenska Friidrottsförbundets dåvarande riksinstruktör Gusti Laurell. Han kunde få ta del av sina finska vänners material och översatte till svenska. Omedelbart nappade distrikstränaren Rolf Gustafsson på de nya rönen från Sovjet och då främst Verkhoshanskys. Så kom det sig att jag och många andra i Göteborg fick del av den här träningsmodellen!
Under decenniernas gång har många trender infunnit sig, liksom doping och många s.k. experters demonträningsgrupper har försökt att hitta genvägar till framgång. Det var den stora anledningen till att Verkhoshansky ett tag hamnade i glömska även i Sovjet men i slutet av 1980-talet vände många idrottsmän och tränare tillbaka till hans teorier. Jag har försökt att tillämpa hans träningsmodell i sin helhet och inte i fragmentarisk form!
Att använda en metod innebär att träningen är planerad och Verkhoshansky fastslår att all träning skall ske i en bestämd ordningsföljd för att ge långsiktig och optimal effekt, en metod han kallar för ´the succesive-continious method´.
Fundamenten i hans modell kan summariskt sägas vara:

  • The hit shock method (avancerad plyometrisk träning)
  • Prioritering av bålstyrka före extremitetsträning
  • Koncentrerade tunga styrketräningsperioder och
   användning av LTDE (Long Term Delayed training Effekt)
  • Tillgodoser de aktivas möjlighet till adaption av aktuell träning
  • Snabbstyrka i praktik och teori
 • Kontroll över intensitetsproblemet i styrketräning

Jag har haft förmånen att under några veckor intervjua, rådfråga och umgås med Prof. Verkhoshansky i Rom där han numer bor.
När man använder Verkhoshanskys metod innebär det att tränaren implementerar ett repetativt, cykliskt system av träningsmedel (stadier) tillämpat i en bestämd ordningsföljd, var och en med ökad intensitet. Det är här både möjligt och önskvärt att ändra träningsmedlen (lätta hopp, benstyrketräning, belastade hopp etc.), så att man successivt ersätter de, som tidigare haft en progressiv roll för att förbättra den aktives förmåga, med nya mer effektiva träningsmedel och till sist med andra, ännu mer effektiva träningsmedel.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *